Ny dörr öppnas vid pension

Bland de förändringar som sker i och med att man går i pension, är det vissa omställningar som tar tid att vänja sig vid. En av de förändringar som för många är påtaglig, är att man har möjlighet att göra sådant man inte kunnat tidigare. Även om det finns en enorm variation, är det inte ovanligt att man i och med arbete bundit sig till en viss ort. Att flytta vind för våg är inte någonting som kunnat genomföras utan att först planera och ställa om livet. Som pensionär har man helt andra förutsättningar att faktiskt göra slag i saken!

Sverige och Spanien

Allt fler svenskar väljer att helårs eller halvårsvis bosätta sig i Spanien. Utifrån senior65.se vilken fokuserar på den som är pensionär, bor omkring 6500 svenska pensionärer i Spanien. Här är vintern mildare än i Sverige och man kan vistas utomhus utan tjocka vinterkläder även i januari. Beroende på hur kurserna är, kan man spara åtskilligt på billigare hyror och omkostnader. För den som väljer att bosätta sig utomlands finns även skatteminskningar att ta del av.

För de som vill leva i sommarvärme hela året har även Thailand blivit ett alternativ. Det finns i nuläget ett flertal företag som hjälper pensionärer med intresse av att flytta. Här kan man leva mycket billigt på en mindre pension och skattemässigt finns fördelar man inte kan hitta i närheten av hemlandet. Det är inte helt oproblematiskt att bosätta sig utanför Sverige om man vill kunna ta del av den trygghet och vård man kanske vant sig vid. För den som vill flytta sitt bohag och leva som pensionär utomlands, är det bra att noga höra sig för om vad det har för effekter. Väljer man att flytta under de kallaste månaderna för att under vår och sommar bo i Sverige, är det inte nödvändigtvis några egentliga juridiska faktorer att ta hänsyn till. I Spanien och andra länder, kan man ofta hitta hela områden där man träffar fler svenskar än övriga invånare.

Att gå i pension är för många någonting underbart! Utifrån rätt information och intresse kan man påverka sin tillvaro enormt.