Självläkningsutbildning hos YogaMama

Med en självläkningsutbildning hos Yogamama får du lära dig mer om hur kombinationen av medicinsk yoga, antiinflammatorisk kost, livsstilskunskap och näringsterapi bidrar till hälsa och välmående. Programmet har sitt utgångsläge i att kroppen fungerar som en enhet och har en god självläkande förmåga. Det är Sveriges första program inom självläkning. Läs vidare för att veta mer om utbildningen!

Detta är självläkningsutbildning hos YogaMama

Programmet i självläkning har utformats av YogaMamas grundare, och har utvecklats tillsammans med forskare, näringsexperter och läkare. Dessa utgör också utbildare under utbildningen. Programmet kombinerar det senaste som forskningen har att erbjuda när det kommer till hälsa och välmående. Det baseras på tusentals års kunskap kring yoga, meditation och andning. Programmet är en möjlighet att utveckla sina kunskaper och forma ett hälsosamt liv, både för sig själv och andra.

Programmet är tvärvetenskapligt och utgår från den senaste forskningen på de olika områdena. Det bygger på att se kroppen och hälsan som en enhet, där man vill hitta grundorsaken till olika problem istället för att enbart behandla symptom. Utgångsläget är att kroppen har en stor förmåga till självläkning, så länge den ger rätt förutsättningar för att kunna göra det.

Bli självläkningsterapeut

När man utbildat sig till självläkningsterapeut kan man erbjuda egna klienter möjligheten till en individanpassad livsstilsplan. Denna har som syfte att hjälpa klienten att på egen hand uppnå förbättrad livskvalité och hälsa. En självläkningsterapeut kan också leda egna yogapass och meditationssessioner, samt erbjuda coaching till klienter både enskilt och i grupp. Man uppmuntras till att inleda nära samarbeten med läkare, kostrådgivare, yogainstruktörer och andra terapeuter.

Utbildningens tre steg

Utbildningen i självläkning hos YogaMama består av följande tre steg:

  • Steg 1: Detta steg består av studier av grunderna inom självläkning. Detta innefattar bland annat lärande i vad medicinsk yoga är, grunder inom näringslära och kost samt hur immunförsvar och inflammation i kroppen förhåller sig till olika faktorer.
  • Steg 2: Detta steg innefattar exempelvis yoga och dess historia, meditation och hur det fungerar, kost i relation till mental och fysisk hälsa samt tarmhälsa och dess funktion.
  • Steg 3: Detta steg innehåller daglig yogapraktik, hur kvantfysik och medvetande fungerar, hur näringsbrist kan uppstå och dess konsekvenser samt hållbart företagande.