Flexibla konsultläkare får bättre betalt än andra läkare

Många svenska läkare som jobbar heltid arbetar i genomsnitt mellan 40 och 60 timmar i veckan. Det finns dock vissa yrkespersoner inom vården som jobbar mer än så – vissa klockar uppemot 61 till 80 timmar per vecka. När så mycket tid läggs ner på arbetet är det inte särskilt märkligt att det känns svårt att hitta en bra balans mellan fritid och arbete. Därför kan det vara värt att bli konsultläkare istället och få ett större inflytande över schemaläggningen.

Faktum är att vissa läkare till och med i princip har gett upp tanken på att skapa en bra fördelning mellan fritid och arbete. Målet är istället att försöka skapa en större flexibilitet i yrkeslivet för att på så vis kunna få sina personliga behov tillfredsställda på ett bättre sätt. Som tur är kan såväl sjuksköterskor som läkare och andra vårdarbetare ofta åstadkomma detta genom att ta anställning hos ett bemanningsföretag.

Viktiga fördelar med att bli konsultläkare

Som konsultläkare kan du bland annat dra nytta av de tre fördelarna att du:

 • Tjänar mer pengar genom att jobba fler timmar. När du jobbar som konsult inom läkaryrket har du också möjligheten att tjäna lite mer pengar. Till exempel kan du ta på dig lite fler uppdrag och därigenom få en högre lön.
 • Får betalt för din flexibilitet och villighet att hoppa in där du behövs. De extra uppdragen som du tar på dig innebär inte bara att du kan tjäna mer pengar genom att jobba fler timmar. Ofta kan de lite mer kortfristiga uppdragen också ge dig en högre timlön än vad mer långfristiga uppdrag ger. Detta för att kompensera dig för den lite större nyckfullheten som ett uppdrag med en kortare tidshorisont innebär. Därmed kan det många gånger vara väldigt lönsamt att vara flexibel och villig att hoppa in där det behövs som mest.
 • Får ett stort inflytande över ditt arbetsschema. Även om du bara tar dig an lite mer kortfristiga uppdrag har du mycket att säga till om när det kommer till schemaläggningen. Därmed har du möjlighet att påverka den i en riktning som är fördelaktig för dig. Detta oavsett om du vill ta på dig lite mer jobb under en viss tid eller om du börjar känna att belastningen och arbetsbördan är alltför stor för stunden.

Svensk sajt som säljer aronia

Har du hört talas om det näringsrika lilla superbäret aronia? Detta bär liknar på sätt och vis blåbär och är likt blåbäret fullmatat med antioxidanter och andra ämnen som är gynnsamma för din hälsa. Aroniabutiken säljer bland annat juice tillverkad på detta superbär samt andra användbara produkter, såsom örter och vattenfilter.

Aroniabäret kommer från Nordamerika och kan vara ganska svårt att få tag på i andra delar av världen. Men som tur är kan du alltså klicka hem dem från en svensk sajt. Nordamerikanska urinvånare har historiskt sett använt bäret för att motverka förkylning. Nu har alltså även du möjligheten att dra del av bärets superkrafter!

Du behöver inte heller göra puré eller sylt av bäret om du inte vill. Om du gillar den skarpa smaken kan du faktiskt äta bäret rått eller fruset. Även detta är precis lika nyttigt för dig! Men du kan alltså även köpa juicer och andra produkter tillverkade av aroniabär. Så vilka är då fördelarna med att göra detta?

Därför bör du köpa aronia från Aroniabutiken

Det finns många goda skäl att inmundiga superbäret aronia. Genom att köpa juice eller andra produkter innehållande detta bär från Aroniabutiken kan du:

 • Minska risken för cancer. Forskning visar faktiskt att aroniabär kan skydda din kropp mot vissa sorters cancer. Det rör sig framför allt om bröstcancer och tjocktarmscancer. I studier har forskare kunnat se hur tillväxten av cancerceller har minskats med upp till 60 procent.
 • Förbättra din hjärthälsa. En annan positiv effekt av detta bär är att det kan bidra till att förbättra din hjärthälsa. Bäret är nämligen rikt på antioxidanter som inte bara förebygger cancer – de gör även ditt hjärta friskare. I två olika studier har forskare dragit slutsatsen att så är fallet. Dessutom har inga biverkningar kunnat påvisas hos de personer som har tagit aroniaextrakt. Även blodtrycket kan sänkas med hjälp av detta bär.
 • Motverkar diabetes. Aroniabäret kan även förebygga diabetes genom att se till att din kropp inte blir insulinresistent. Det sänker även blodsockret och stärker immunförsvaret. Detta är förstås en så god anledning som någon att beställa exempelvis aroniajuice från Aroniabutiken!

Självläkningsutbildning hos YogaMama

Med en självläkningsutbildning hos Yogamama får du lära dig mer om hur kombinationen av medicinsk yoga, antiinflammatorisk kost, livsstilskunskap och näringsterapi bidrar till hälsa och välmående. Programmet har sitt utgångsläge i att kroppen fungerar som en enhet och har en god självläkande förmåga. Det är Sveriges första program inom självläkning. Läs vidare för att veta mer om utbildningen!

Detta är självläkningsutbildning hos YogaMama

Programmet i självläkning har utformats av YogaMamas grundare, och har utvecklats tillsammans med forskare, näringsexperter och läkare. Dessa utgör också utbildare under utbildningen. Programmet kombinerar det senaste som forskningen har att erbjuda när det kommer till hälsa och välmående. Det baseras på tusentals års kunskap kring yoga, meditation och andning. Programmet är en möjlighet att utveckla sina kunskaper och forma ett hälsosamt liv, både för sig själv och andra.

Programmet är tvärvetenskapligt och utgår från den senaste forskningen på de olika områdena. Det bygger på att se kroppen och hälsan som en enhet, där man vill hitta grundorsaken till olika problem istället för att enbart behandla symptom. Utgångsläget är att kroppen har en stor förmåga till självläkning, så länge den ger rätt förutsättningar för att kunna göra det.

Bli självläkningsterapeut

När man utbildat sig till självläkningsterapeut kan man erbjuda egna klienter möjligheten till en individanpassad livsstilsplan. Denna har som syfte att hjälpa klienten att på egen hand uppnå förbättrad livskvalité och hälsa. En självläkningsterapeut kan också leda egna yogapass och meditationssessioner, samt erbjuda coaching till klienter både enskilt och i grupp. Man uppmuntras till att inleda nära samarbeten med läkare, kostrådgivare, yogainstruktörer och andra terapeuter.

Utbildningens tre steg

Utbildningen i självläkning hos YogaMama består av följande tre steg:

 • Steg 1: Detta steg består av studier av grunderna inom självläkning. Detta innefattar bland annat lärande i vad medicinsk yoga är, grunder inom näringslära och kost samt hur immunförsvar och inflammation i kroppen förhåller sig till olika faktorer.
 • Steg 2: Detta steg innefattar exempelvis yoga och dess historia, meditation och hur det fungerar, kost i relation till mental och fysisk hälsa samt tarmhälsa och dess funktion.
 • Steg 3: Detta steg innehåller daglig yogapraktik, hur kvantfysik och medvetande fungerar, hur näringsbrist kan uppstå och dess konsekvenser samt hållbart företagande.

Vad är god hälsa?

Att ha en god hälsa är otroligt viktigt, kanske den absolut viktigaste aspekten för att ha ett bra liv. Det är nämligen så att allt startar inifrån, och mår man inte bra själv så kommer ingen annan att må bra heller. Tyvärr så är hälsan något som många tar för givet, ofta ända fram tills äldre dar då man inser hur viktigt det är. Att må bra i kropp och själ är ovärderligt och kan inte köpas med pengar; det är en ständig process att jobba på. Det handlar om att ta hand om ens mentala och fysiska hälsa för att kunna leva precis det liv man önskar. Att ta hand om hälsan är alltså ingen trade-off som många tror, tvärtemot! Det finns bara saker att vinna på att ta hand om sig själv.

Om webbplatsen “God hälsa”

Webbplatsen fokuserar på att skriva om saker som bidrar till gott mående och god hälsa. Hälsa är nämligen ett stort problem i samhället, där vi ser att många dör av sådant som går att undvika. Några exempel är rökrelaterade sjukdomar, fetma och sjukdomar som resultat av för lite motion. Dessutom är befolkningens mentala hälsa värre än någonsin, och många kämpar med depression och självmordstankar. Varje kolumn erbjuder insikter om ett särskilt ämne.

Konsekvent riktlinje

De texter och insikter som finns på hemsidan bör inte tas som den enda sanningen. Det finns många, många faktorer som påverkar individers hälsa och det går inte att prata om alla. Däremot så erbjuder “godhälsa.nu” insikter till några utav de viktigaste delarna för att få god hälsa. Dessa innefattar;

 1. Fysisk hälsa
 2. Mental hälsa
 3. Maten och hälsan är direkt kopplade till varandra. Maten är kroppens bränsle, och avgör hur mycket energi vi har.
 4. Fetma är sedan länge känt som en riktig hälsobov. Det hindrar personer från att röra sig normalt och det finns många följdsjukdomar.
 5. Sjukdomar, och hur man kan förebygga eller lindra dessa.
 6. Folkhälsa handlar om hälsan hos hela befolkningen. Genom att få individer att må bra kan en god folkhälsa uppnås. En viktig sak som uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten är befolkningens viktökning – något som bör stoppas snarast.

Dessa punkter är endast riktlinjer för de aspekter man bör tänka på för att uppnå god hälsa, men att ha kunskap i dessa områden är en bra bit på vägen.

Fem hjälpmedel vid hälsporre

Hälsporre kan skapa en kraftig smärta i hälen. Detta inte minst om hälen belastas utan stöd. Genom att prova olika hjälpmedel går det att hitta det som ger hälen bäst stöd. Ett stöd som är nödvändigt för att inflammation och irritation ska försvinna över tid. Oavsett vilket hjälpmedel som väljs är målet att påfrestningen på hälen ska minska.

Hälsula / inlägg – vanligt hjälpmedel vid hälsporre

Hälinlägg är ett av de enklaste inläggen som används vid hälsporre. De kan läggas i de flesta skor och ger stöd på två sätt:

 • ”Trycker ihop”
  Med fasta kanter ”trycks hälen” ihop från sidorna. Därmed skapas ett skydd och stabilitet.
 • Mjuk silikon
  I mitten av hälen är det mjuk silikon som därmed avlastar hälen så mycket som det går.

Hel sula i silikon

I princip ger en hel sula i silikon samma fördelar som en hälsula. Däremot kan det i vissa fall vara skönare med en hel sula. Det kan även upplevas lättare att hålla hälstödet på plats om det är en hel sula istället för enbart ett litet inlägg.

Hälstrumpa

Hälsporrestrumporna används för att avlasta hälen, mildra smärta och förebygga att problemet ska återkomma. Det dessa strumpor gör är att sträcka ut plantar fascian för att därmed i längden påverka och minska smärtan.

Massagebollen

Hälstrumpa och sulor av silikon är hjälpmedel som stöttar hälen. En massageboll används istället för att öka blodcirkulationen. Genom att lätt massera hälen (det ska inte göra ont) mildras både smärtan och blodcirkulationen ökar. Ofta kan massage även minska stress och spänningar vilket även detta kan underlätta och påskynda läkning.

Bättre skor – förebyggande och hjälpmedel

En person som fått hälsporre bör alltid se över orsaken till att detta problem uppstått. En mycket vanlig orsak är att skorna är gamla och att dämpning och stabilitet minskat kraftigt. En annan orsak kan vara att personen på något sätt överansträngt hälen.

 • Kraftig ökning av träning
  Som med all träning innebär snabb ökning en ökad risk för skador och förslitningar. Därmed har foten och hälen belastas betydligt mer än tidigare.
 • Hårdare underlag på arbetet
  Skor och underlag är avgörande faktorer för att undvika hälsporre. De som exempelvis står och går mycket på betonggolv bör se över olika hjälpmedel som finns för att avlasta fötterna. Ett enkelt alternativ är att lägga ut ståmatta på den plats där personen står som allra mest. En matta som avlastar fötter och ben men även rygg och nacke.

Eget SPA med bastu

Vi har i alla tider badat för att rensa såväl tankar som kropp. I flera olika kulturer har mer eller mindre samma fenomen varit uppenbart! Oavsett om vi tittar på Finska bastutraditionen, Turkiska Hamam eller Ryska bastubyggnader är det tydligt att intresset för tvagning varit påtagligt. Det är dock på senare år man jobbat med marknadsföring av bastubad som någonting exklusivt på anläggningar och konferensgårdar. Periodvis har man även i Sverige valt att bygga bastu i vanliga hus. Under andra perioder har detta varit någonting som prioriterats bort. Att bygga en bastu kräver en hel del material och ställer dessutom krav på den som skall uppföra bastun. Nu är detta betydligt enklare i och med de infrarött uppvärmda bastukabiner som finns att beställa.

Varför använda infrarött ljus i bastu?

Huruvida man tycker om vedeldad eller elektrisk bastu är någonting individuellt. Det går inte att säga någonting om vad som är bättre än det andra i och med att allt handlar om personlig upplevelse. Vad man dock kan ha någonting att säga om är de alternativ som bygger på infrarött ljus. Här finns det en väsentlig olikhet jämfört med de övriga. Nämligen på vilket sätt man som badare värms upp. Istället för att man värms upp som en effekt av att luften inne i bastun blir allt varmare, innebär infrarött ljus att man använder sig av strålningsvärme. På så vis kan man få en djupare upplevelse samtidigt som bastun är klar att använda omedelbart! Att minimera uppvärmningstid är en av de områden som bidragit till att vissa blivit nyfikna på denna bastuform. Vidare kan man utan större svårighet installera en bastuhytt var som helst i huset.

Att bygga ett uteSPA är för många en dröm. I ett sådant kan man sjunka ner i en badtunna, kliva in i bastun eller på annat sätt varva ner efter en dags slit. Det är inte för inte som intresset för SPA växt i allt högre utsträckning! De hälsomässigt orienterade fördelarna med bastubad går att studera via de många tester som utförts genom åren. En sak är dock tydlig. Nämligen att bastubad intresserar allt fler och att det nu är smidigare att installera en sådan.