Spabehandlingar – Aromaterapi

Aromaterapi kan ske på ett flertal olika sätt. Det som är grunden i aromaterapi är nämligen att terapeuten arbetar med olika slags oljor som har olika effekt på den person som behandlingen sker på. Oljorna kan användas i så kallade aromalampor och i detta fall inhaleras ångorna. Det är däremot vanligare att man kombinerar oljorna med exempelvis massage, bad eller bastubad.

Effekt

En duktig terapeut väljer vilka oljor som ska användas helt individuellt utifrån patientens behov. Det är exempelvis skillnad på om behandlingen främst handlar om att förbättra hudproblem eller om det är stress och oro som ska minskas.
Oljorna är antiseptiska och därmed anses de påverka infektioner i kroppen samt motverka bakterier och liknande. Utöver det anses lukten från dessa oljor ha en positiv effekt på människans minne samt både ämnesomsättning, stress och sinnesstämning. Just det sista är mycket viktigt för att stressnivåerna ska sjunka – något som många har som tydligt mål när de åker till ett spa.

Bakgrund

Hur länge som oljor från olika växter i naturen använts i ett medicinskt syfte är svårt att säga. Tidigt lade man dessa olika växter i vätskor som vatten, ricinolja eller olivolja. Ett stort steg togs på 1000-talet när man upptäckte hur man kunde destillera dessa vätskor. Från Asien kom sedan detta sätt att skapa eteriska oljor till stora delar av Europa. Redan då användes de till både parfym och olika slags mediciner. Sedan dess har utvecklingen självklart gått framåt men grunden är ändå detsamma. Att oljor med läkande dofter används för att påverka människokroppen positivt.

Alternativmedicin med vissa fördelar

Aromaterapi klassas som en terapiform inom alternativmedicin. Det betyder att behandlingsformen inte har tillräcklig vetenskaplig grund för att få användas inom offentlig sjukvård. Många som har provat på detta vittnar om fördelar medan andra inte upplever någon större fördel alls. Som alltid när det kommer till behandlingar är det mycket upp till var och en att avgöra om dess effekt är i nivå med vad man förväntar sig.

 
De fördelar som ofta lyfts upp med aromaterapi är att det kan minska stress och oro i kroppen. Utöver det minska värk, vara bra för hudproblem samt att det kan reglera för högt eller för lågt blodtryck. Så länge man enbart är ute efter att minska stress och oro kan man helt själv avgöra om behandlingsformen nått sitt syfte eller inte. Är det hudproblem och problem med blodtrycket som man vill ha hjälp med bör även konsultation göras med läkare.

 
Det pågår idag en hel del forskning kring användandes av eteriska oljor. Då är det främst Frankrike som ligger långt fram gällande forskning på ämnet. Men forskning sker även i andra delar av världen och bland annat i Chicago har forskning skett gällande psykologiska effekterna av oljor. Detta på Smell and Taste Treatment. En forskning i Storbritannien (från 1993) visade att personer med sjukdomen epilepsi fick ett mindre antal anfall om man hade använt sig av dessa oljor. Bara ett år senare publicerades en annan forskning som visade att personer som hade problem med hjärtat kunde bli lugnare med hjälp av aromaterapi. Storbritannien ligger långt fram inom detta och bland annat används aromaterapi inom den palliativa vården.