Flexibla konsultläkare får bättre betalt än andra läkare

Många svenska läkare som jobbar heltid arbetar i genomsnitt mellan 40 och 60 timmar i veckan. Det finns dock vissa yrkespersoner inom vården som jobbar mer än så – vissa klockar uppemot 61 till 80 timmar per vecka. När så mycket tid läggs ner på arbetet är det inte särskilt märkligt att det känns svårt att hitta en bra balans mellan fritid och arbete. Därför kan det vara värt att bli konsultläkare istället och få ett större inflytande över schemaläggningen.

Faktum är att vissa läkare till och med i princip har gett upp tanken på att skapa en bra fördelning mellan fritid och arbete. Målet är istället att försöka skapa en större flexibilitet i yrkeslivet för att på så vis kunna få sina personliga behov tillfredsställda på ett bättre sätt. Som tur är kan såväl sjuksköterskor som läkare och andra vårdarbetare ofta åstadkomma detta genom att ta anställning hos ett bemanningsföretag.

Viktiga fördelar med att bli konsultläkare

Som konsultläkare kan du bland annat dra nytta av de tre fördelarna att du:

  • Tjänar mer pengar genom att jobba fler timmar. När du jobbar som konsult inom läkaryrket har du också möjligheten att tjäna lite mer pengar. Till exempel kan du ta på dig lite fler uppdrag och därigenom få en högre lön.
  • Får betalt för din flexibilitet och villighet att hoppa in där du behövs. De extra uppdragen som du tar på dig innebär inte bara att du kan tjäna mer pengar genom att jobba fler timmar. Ofta kan de lite mer kortfristiga uppdragen också ge dig en högre timlön än vad mer långfristiga uppdrag ger. Detta för att kompensera dig för den lite större nyckfullheten som ett uppdrag med en kortare tidshorisont innebär. Därmed kan det många gånger vara väldigt lönsamt att vara flexibel och villig att hoppa in där det behövs som mest.
  • Får ett stort inflytande över ditt arbetsschema. Även om du bara tar dig an lite mer kortfristiga uppdrag har du mycket att säga till om när det kommer till schemaläggningen. Därmed har du möjlighet att påverka den i en riktning som är fördelaktig för dig. Detta oavsett om du vill ta på dig lite mer jobb under en viss tid eller om du börjar känna att belastningen och arbetsbördan är alltför stor för stunden.

Vad är god hälsa?

Att ha en god hälsa är otroligt viktigt, kanske den absolut viktigaste aspekten för att ha ett bra liv. Det är nämligen så att allt startar inifrån, och mår man inte bra själv så kommer ingen annan att må bra heller. Tyvärr så är hälsan något som många tar för givet, ofta ända fram tills äldre dar då man inser hur viktigt det är. Att må bra i kropp och själ är ovärderligt och kan inte köpas med pengar; det är en ständig process att jobba på. Det handlar om att ta hand om ens mentala och fysiska hälsa för att kunna leva precis det liv man önskar. Att ta hand om hälsan är alltså ingen trade-off som många tror, tvärtemot! Det finns bara saker att vinna på att ta hand om sig själv.

Om webbplatsen “God hälsa”

Webbplatsen fokuserar på att skriva om saker som bidrar till gott mående och god hälsa. Hälsa är nämligen ett stort problem i samhället, där vi ser att många dör av sådant som går att undvika. Några exempel är rökrelaterade sjukdomar, fetma och sjukdomar som resultat av för lite motion. Dessutom är befolkningens mentala hälsa värre än någonsin, och många kämpar med depression och självmordstankar. Varje kolumn erbjuder insikter om ett särskilt ämne.

Konsekvent riktlinje

De texter och insikter som finns på hemsidan bör inte tas som den enda sanningen. Det finns många, många faktorer som påverkar individers hälsa och det går inte att prata om alla. Däremot så erbjuder “godhälsa.nu” insikter till några utav de viktigaste delarna för att få god hälsa. Dessa innefattar;

  1. Fysisk hälsa
  2. Mental hälsa
  3. Maten och hälsan är direkt kopplade till varandra. Maten är kroppens bränsle, och avgör hur mycket energi vi har.
  4. Fetma är sedan länge känt som en riktig hälsobov. Det hindrar personer från att röra sig normalt och det finns många följdsjukdomar.
  5. Sjukdomar, och hur man kan förebygga eller lindra dessa.
  6. Folkhälsa handlar om hälsan hos hela befolkningen. Genom att få individer att må bra kan en god folkhälsa uppnås. En viktig sak som uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten är befolkningens viktökning – något som bör stoppas snarast.

Dessa punkter är endast riktlinjer för de aspekter man bör tänka på för att uppnå god hälsa, men att ha kunskap i dessa områden är en bra bit på vägen.